Stavebná činnosť


Hanae, s. r. o.

Tel.: 02/63 826 007

e-mail: info@hanae.sk

Roman Hedera - mobil: 0905 621 504, e-mail: r.hedera@hanae.sk
Marián Hedera - mobil: 0903 191 260, e-mail: m.hedera@hanae.sk

Údaje o spoločnosti:

Názov spoločnosti: Hanae, s. r. o.
Sídlo: Vyšehradská 5, 851 06 Bratislava
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Zaregistrovaná: Obchodným registrom Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Sro, Vložka č. 26534/B
IČO: 35 836 199   DIČ: 2020287269   IČ DPH: SK2020287269
IBAN: SK98 0200 0000 0033 9724 3054   BIC (SWIFT): SUBASKBX
IBAN: SK05 3100 0000 0040 5005 0207   BIC (SWIFT): LUBASKBX© 2015, Hanae, s. r. o.