Stavebná činnosť


PROFIL

Naša spoločnosť Hanae, s. r. o., pôsobí v oblasti stavebníctva od roku 2005. Rozšírili sme tak svoju činnosť o ďalšie portfólio služieb, ktoré je zamerané hlavne na komplexnú výstavbu rodinných domov, realizáciu inžinierskych sietí, výstavbu ciest, spevnených plôch, bazénov, rekonštrukciu stavieb a bytov, zatepľovanie bytových a rodinných domov, ale aj riešenie individuálnych požiadaviek klientov.

Samozrejmosťou je sledovanie nových trendov v stavebníctve a možnosti využitia inovatívnych postupov a materiálov pri ich realizácii, k maximálnej spokojnosti klienta.© 2015, Hanae, s. r. o.