HANAE, s.r.o.
Vyšehradská 5
851 06 Bratislava

tel./fax: 02/63 826 007
mobil: 0903 22 66 49

HANAE, s.r.o.

Vznik spoločnosti s pôvodným názvom Agentúra Hana, s.r.o. sa datuje do roku 2002, kedy hlavnou činnosťou bola tlačová tvorba produktových reklamných katalógov. Zamerané boli na zdravotníctvo a drevársky priemysel s grafickými prezentáciami, kompletnou databázou spoločností pôsobiacich na slovenskom trhu v danej oblasti a podrobným členením podľa odvetvia podnikania.

Prudkým nástupom internetu so širokospektrálnou dostupnosťou informácií však printová podoba týchto médií stratila opodstatnenie, preto sme od ich tvorby upustili. Naďalej sa však od vzniku spoločnosti venujeme vydávaniu brožúry SPS (Svadba - Promócia - Stužková) zameranej na slávnostné príležitosti a ich komplexnému zabezpečeniu.

Popritom sa venujeme kreatívnej tvorbe, stratégii, koordinácii a grafickému spracovaniu katalógov, firemných tlačovín, inzercií, zabezpečeniu darčekových a reklamných predmetov, svetelnej a nesvetelnej reklamy, bannerov. Organizačne zabezpečujeme semináre, konferencie, svadby, stužkové, eventy...

V roku 2009 sa spoločnosť rozšírila o nové činnosti a zmenila svoj názov na HANAE, s.r.o.


© 2009-2012 HANAE, s.r.o.